📁 Veure tots

Familia i escola: clau de l’exit educatiu?

Síntesi de l’#aulabofill L’aliança entre família i escola: clau de l’exit educatiu? Hi intervenen: Antoni Tort, professor de pedagogia a
la Universitat de Vic, Jordi Collet, professor de sociologia a la Universitat de Vic, Lluís Font, secretari de Politiques Educatives del Departament d’Ensenyament i Àlex Castillo president de la FaPac. Per a més informació: http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=01&not=878. http://www.fbofill.cat/ Quin és el rol i el lloc de les famílies a l’escola? El treball amb famílies és una part central del “fer de mestre”? L’escola tem la participació i la crítica de les famílies? Les famílies desconfien dels mestres? Pensen que el mestre només treballa pels seus interessos? Existeix un espai de trobada i de diàleg en els centres d’educació obligatòria? Com es poden construir aliances entre docents i famílies per afavorir l’èxit escolar? Escola i família poden treballar plegades en favor dels infants i joves des de la coresponsabilitat? Famílies, escola i èxit. Millorar els vincles per millorar els resultats és una contribució crítica al debat sobre els vincles entre els docents i les famílies de l’alumnat; una qüestió incòmoda i cabdal alhora per comprendre els resultats desiguals de l’alumnat. S’hi qüestiona el discurs actual d’acusació mútua entre mestres i progenitors, i s’hi proposen elements per a una vinculació alternativa que porti a millorar l’equitat dels resultats acadèmics. Accediu a la publicació i als diferents materials generats en aquest enllaç http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=11&publicacio=555&submenu=false&SC=12012007040643&titol=&autor=&ordenat=&&tags=