📁 Veure tots

Fem la serp del faraó

Un mètode molt senzill amb sucre i bicarbonat de sodi per fer l’espectacular serp del faraó al laboratori. Un método muy
sencillo con azúcar y bicarbonato de sodio para hacer la espectacular serpiente del faraón en el laboratorio