📁 Veure tots

Fer efectiu un propòsit competencial en un món complex

Panell: “Fer efectiu un propòsit competencial en un món complex” del Simposi sobre Canvi Educatiu, que va tenir lloc els
dies 23 i 24 de novembre al Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, a càrrec de Carlos Vargas, Senior Project Officer de l’UNESCO i coordinador del programa Rethinking Learning in a Complex World, Joan Manuel del Pozo, professor de Filosofia, moderats per Fina Monell, directora de l’escola Ítaca. Per a més informació: http://www.escolanova21.cat/ @escolanova21 #escolanova21 #SimposiEN21 http://www.fbofill.cat/projectes/escola-nova-alianca-un-sistema-educatiu-avancat#fjb-pr-agenda Basant-se en l’informe Repensar l’educació, els ponents van tractar sobre la necessitat d’establir un propòsit educatiu pròpiament competencial en un món cada vegada més complex i incert i sobre com els canvis estan forjant noves condicions que requereixen perspectives innovadores des de les quals es puguin entendre la governança de l’educació i el coneixement. L’objectiu de l’aprenentatge del segle XXI és el desenvolupament de l’ésser humà com un tot. Per això, cal anar més enllà de l’alfabetització, l’aritmètica i les àrees temàtiques tradicionals per arribar a un aprenentatge competencial més integrat amb un enfocament humanista que situï l’aprenentatge al servei d’una major justícia, equitat social i solidaritat global. El Simposi, organitzat per Escola Nova 21, juntament amb la UNESCO i la OCDE, va fer confluir el coneixement internacional sobre el propòsit educatiu i els fonaments de les pràctiques d’aprenentatge amb la recerca i el treball de canvi educatiu existents al nostre país. Escola Nova 21 vol contribuir en els pròxims tres anys a empoderar mestres, famílies i societat per moure el nostre sistema educatiu cap a un propòsit veritablement competencial que afavoreixi que infants i joves puguin esdevenir persones autònomes amb una vida plena, i cap a unes pràctiques d’aprenentatge que responguin al coneixement de com les persones aprenen. La UNESCO, amb els seus informes sobre propòsit educatiu i el treball que ha engegat més recentment, Rethinking Learning in a Complex World, i l’OCDE, amb els treballs precedents sobre pràctiques d’aprenentatge i l’actual iniciativa d’estudi Innovative Pedagogies for Powerful Learning, aporten els principals marcs de referència sobre els quals desenvolupar el procés de canvi, i que Escola Nova 21 ha dibuixat sintèticament mitjançant el marc d’escola avançada.