Flash Informatiu: Plans d’ocupació per al nucli antic – És Notícia – 22TV (Televisió de Solsona)

L’Ajuntament promocionarà el nucli antic amb el suport de personal dels plans d’ocupació – 22TV la televisió per cable de
Solsona