📁 Veure tots

Formació com a eina facilitadora per a integració funcional AP-SM

Comunicació: La formació com a eina facilitadora per a la integració funcional AP-SM. A càrrec de Isabel Moya, psicòloga i
infermera del CSM Badia (GT ICS Metropolitana Nord) Jornada de Benchmarking sobre Salut Mental a l’Atenció Primària Barcelona, 8 de novembre de 2011