📁 Veure tots

format index capceleres i peus en un text

Com arreglar un text amb writer. També posarem un índex.