📁 Veure tots

Formulació orgànica

Explicarem el concepte de formulació orgànica, la importància del carboni per fer aquestes molècules amb les possibilitats d’enllaç que pot
formar (enllaç senzill, enllaç doble i enllaç triple),, el prefixos utilitzats per anomenar les molècules i el que són els grups funcionals.