Genètica 6: Herència de dos caràcters independents (dihibridisme)

Classe de genètica en context. Biologia de Batxillerat per preparar la Selectivitat. Explica com s’hereten dos caràcters independents (dihibridisme) en
el context de l’illa dels porcs.