📁 Veure tots

Gisela Navarro Principals ingredients d’un municipi per lluitar contra l’AEP

Gisela Navarro detalla els principals ingredients d’un municipi per lluitar contra l’AEP Gisela Navarro, regidora d’educació de l’ajuntament de Viladecans, comenta
en base a la seva experiència els principals ingredients sobre els quals ha de treballar un municipi per lluitar contra l’AEP, en el marc de la Jornada “Municipis que no abandonen: Què podem fer des dels municipis per lluitar contra l’abandonament escolar?” organitzada per la Plataforma Zero Abandonament.