📁 Veure tots

Gràfiques de proporcionalitat (1r ESO)

Introducció a les gràfiques de funcions, mitjançant les funcions de proporcionalitat directa. Es consideren diferents exemples pràctics de relacions de
proporcionalitat: – Nº de passes amb la distància recorreguda. – Nº de Kg amb la longitud del dinamòmetre. – Nº de voltes amb el temps de cursa.