📁 Veure tots

Gravetat i velocitat amb dades indirectes: problema resolt de selectivitat

Avui resolem el Problema 1 de l’examen de física de la Selectivitat catalana del juny del 2000. Tracta sobre càlculs
de gravetat amb dades indirectes, conservació de l’energia i càlculs de velocitat de reentrada. Capítols: 00:00: Introducció i enunciat 03:00: Apartat a) 07:56: Apartat b) 12:43: Apartat c)