📁 Veure tots

HÀBILS APM? CAPÍTOL 11: NUS LINGÜÍSTIC

Quan algú es fa un nus a la llengua és perquè s’entrebanca parlant, ell és diferent. Ell no es fa
nusos a la llengua sinó que fa nusos amb la llengua.