📁 Veure tots

Itineraris personalitzats enfront d’itineraris erràtics – B. Gasch

La Begonya Gasch, en el marc del projecte «Educació post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» ( rel=”nofollow”>http://www.edupost2015.cat/), planteja com a principal repte, aconseguir que els nois i les noies que vénen d’un llarg recorregut de desafecció escolar s’enganxin. Per tal que aquest repte sigui assolit, en planteja d’altres com ara aconseguir itineraris personalitzats, enfront d’itineraris erràtics. Cal acompanyar a aquests joves en el procés de descobrir qui són i què volen fer. Per a això cal posar al capdavant el seu temps i no el temps del professional o del centre. És important detectar què necessita el jove i personalitzar l’aprenentatge i per això es requereixen professionals ben preparats, que puguin acompanyar-los i fer que acabin el procés d’aprenentatge amb la confiança i la creença que poden desenvolupar totes les seves possibilitats. «Educació Post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» és un projecte liderat pel Centre UNESCO de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill, orientat a fer una contribució al debat sobre la revisió dels objectius per a l’educació mundial post 2015 que està promovent UNESCO. Per tal de poder contribuir a aquest debat mundial, el projecte «Educació Post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» convoca a la comunitat educativa de Catalunya a presentar les seves reflexions i propostes per als propers 15 anys a través de diferents mitjans i formats. Per a més informació: http://www.edupost2015.cat/ http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=01&not=1146. #Edupost2015