📁 Veure tots

Jornada ‘Traçant camins cap al Zero Abandonament’

Conferència “Què fan als altres països Europeus per reduir l’AEP? Elements per avançar cap una política educativa integral contra l’abandonament
escolar prematur”, de la Dra. Irene Psifidou (especialista en educació comparada i membre del Centre Europeu pel Desenvolupament de la Formació Professional (CEDEFOP)). En aquesta es donaran a algunes respostes, com ara: Quines polítiques liderades per altres països han estat exitoses a l’hora de fer front a la prevenció, intervenció i compensació de l’AEP? Què podem aprendre de la governança d’aquestes polítiques? Quin és el paper dels governs locals en la identificació acurada del problema, en les mesures de suport i en orientació i acompanyament als joves? I el dels centres educatius? Quina rellevància té l’oferta, estructura i prestigi dels estudis postobligatòries? Quin ha de ser el paper de la Formació Professional en aquest escenari?