Josep Maria Llort Planchadell

La Ciència de Josep Maria Llort Planchadell

La Ciència

Classe d'introducció a la ciència, amb les seves característiques i limitacions. Útil per a Biologia de Batxillerat i també per (més…)...