📁 Veure tots

La personalització de l’aprenentatge escolar – #ReptesEducació

Cèsar Coll (http://www.fbofill.cat/persona/coll-cesar), autor del capítol “La personalització de l’aprenentatge” (http://www.fbofill.cat/publicacions/la-personalitzacio-de-laprenentatge-escolar-un-repte-indefugible) de “Reptes de
l’educació a Catalunya. Anuari 2015″ planteja la necessitat de transformació de l’educació sobre el fet que l’escola ha de fer un canvi radical, s’ha de “ressignificar” i adoptar una manera de treballar i d‘ensenyar que acabi amb la dissociació entre els supòsits actuals de com aprenen els alumnes, que estan en la base del nostre sistema educatiu, i el que realment passa en la nova societat. Si això no es canvia, estem davant d’una dificultat important a l’hora de donar sentit al que els alumnes aprenen dintre de l’escola. #ReptesEducació Però com fer-ho? Coll planteja quines transformacions caldria tenir en compte: – Vincular el dins i el fora de l’escola, ja que no tot s’aprèn a l’escola. I per tant, implicar altres actors socioeducatius que tenen influència en la formació de les noves generacions. – Tenir en compte les motivacions i capacitats de l’alumnat i deixar espai per a la personalització. – Simplificar el currículum. Cal reflexionar sobre què és bàsic a l’educació i amb aquesta premissa redefinir i plasmar-ho en un nou currículum, ja que els que tenim estan sobredimensionats i són inabastables. -Prendre consciència, a través d’un pla diferent de formació del professorat, que el focus de l’educació actual no són els aprenentatges escolars, sinó els aprenentatges entesos en un sentit més ampli. Més informació: http://www.fbofill.cat/publicacions/reptes-de-leducacio-catalunya-anuari-2015 http://www.fbofill.cat/publicacions/la-personalitzacio-de-laprenentatge-escolar-un-repte-indefugible