La transformada de Legendre – I: Introducció

Justifiquem perquè transformem una funció F(x) en un altra G(p), on p és la derivada de F respecte x, en
lloc de procedir directament al canvi de variable: en aquest segon cas hi ha pèrdua d’informació en el sentit de no poder recuperar F(x) des de F(p). Presentem els potencials termodinàmics i indiquem que encara que no hi ha avantatges teòrics en fer la transformada si que n’hi han de pràctics, encara que abundar en aquesta qüestió és objecte del vídeo que segueix a aquest en la sèrie.