📁 Veure tots

L’aprenentatge ha de servir per millorar el món. Reptes de l’educació – Montserrat del Pozo

La Montserrat del Pozo @montsedelpozo, en el marc del projecte «Educació post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» (<a
href=”http://www.edupost2015.cat/” target=”_blank” rel=”nofollow”>http://www.edupost2015.cat/), planteja que l’aprenentatge de l’alumnat a les escoles ha de servir per millorar el món i amb aquesta intenció proposa quins haurien de ser els reptes principals per als pròxims 15 anys. En primer lloc implicar a tota la comunitat educativa en el canvi que cal fer a les escoles, a través de la intel·ligència col·lectiva. En segon lloc apunta que l’alumne ha de ser protagonista del seu aprenentatge, podent triar el millor itinerari. Proposa també canviar l’estructura de l’aula promocionant que l’alumne passi de ser consumidor d’un currículum, a ser consumidor de nous plantejaments. A continuació planteja també la importància de la formació del professorat per a l’acció, tenint en compte que la seva formació permanent és l’aula i acaba proposant treballar la competència global que ens ajuda a fer un món millor, des de la interdisciplinarietat i la gestió de la diversitat. «Educació Post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» és un projecte liderat pel Centre UNESCO de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill, orientat a fer una contribució al debat sobre la revisió dels objectius per a l’educació mundial post 2015 que està promovent UNESCO. Per tal de poder contribuir a aquest debat mundial, el projecte «Educació Post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» convoca a la comunitat educativa de Catalunya a presentar les seves reflexions i propostes per als propers 15 anys a través de diferents mitjans i formats. Per a més informació: http://www.edupost2015.cat/ http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=01&not=1146. #Edupost2015