📁 Veure tots

L’educació canvia a les persones i les persones podem canviar el món – Míriam Acebillo

La Míriam Acebillo, @Lafede_cat en el marc del projecte «Educació post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» (<a href="http://www.edupost2015.cat/"
target=”_blank” rel=”nofollow”>http://www.edupost2015.cat/), proposa 4 reptes per a un món que viu una desigualtat creixent i en el que cal apostar per la igualtat i la equitat. El primer repte és la promoció de l’educació pública, per la qual cosa el govern ha de garantir aquest dret i ha de millorar els pressupostos i les polítiques de foment de l’educació. Per altra banda i en representació de totes les entitats que agrupa Lafede.cat (http://www.Lafede.cat) i que estan treballant per la justícia global, proposen treballar per una educació que fomenti la ciutadania global, crítica i transformadora; impulsar una educació en i pel conflicte per tal de promoure noves cultures de pau, entenent el conflicte com una oportunitat i finalment, una educació significativa i arrelada al territori. «Educació Post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» és un projecte liderat pel Centre UNESCO de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill, orientat a fer una contribució al debat sobre la revisió dels objectius per a l’educació mundial post 2015 que està promovent UNESCO. Per tal de poder contribuir a aquest debat mundial, el projecte «Educació Post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» convoca a la comunitat educativa de Catalunya a presentar les seves reflexions i propostes per als propers 15 anys a través de diferents mitjans i formats. Per a més informació: http://www.edupost2015.cat/ http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=01&not=1146. #Edupost2015