📁 Veure tots

Les expectatives del professorat, clau de l’èxit educatiu? (streaming)

Retransmissió en directe de l’#aulabofill “Les expectatives del professorat, clau de l’èxit educactiu?”. El debat es va poder seguir en
directe per streaming a través de http://www.fbofill.cat/ i també via Twitter @FundacioBofill amb el hashtag #aulabofill. Més informació: http://www.fbofill.cat/agenda/les-expectatives-del-professorat-clau-de-lexit-educatiu. Hi van intervenir: – Mieke Van Houtte, doctora en sociologia, professora de la Universitat de Ghent (Bèlgica). Experta en cultura escolar i desigualtats educatives. – Aina Tarabini, professora de sociologia de l’educació de la Universitat Autonòma de Barcelona (UAB), investigadora del grup de recerca en Globalització, Educació i Polítiques Socials (GEPS) i directora del projecte de recerca sobre abandonament escolar prematur ABJOVES. – Xavier Murillo, cap d’estudis de l’Institut Sant Andreu. – Enric Prats, professor de pedagogia internacional de la Universitat de Barcelona (UB) i membre del Grup de Recerca en Educació Moral (GREM). Va moderar l’acte Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill. Es van tractar qüestions tals com: Quins factors ajuden a explicar la formació de les expectatives docents sobre l’èxit de l’alumnat? Fins a quin punt aquestes expectatives es veuen condicionades per qüestions tan presents al sistema educatiu català com la segregació escolar o les pràctiques d’agrupament per nivells? Quin rol juguen les polítiques de formació del professorat al nostre país sobre aquesta qüestió? De quina manera el context (legislació educativa, retallades…) afecta la cultura, les pràctiques i les expectatives docents? Què pot fer el centre per ampliar les expectatives acadèmiques tant de l’alumnat i les seves famílies com del professorat? Com podem contribuir a crear una cultura d’altes expectatives d’èxit per a tot l’alumnat entre el professorat? La recerca nacional i internacional ha posat àmpliament de manifest que les possibilitats d’èxit de l’alumnat no s’expliquen només pels recursos socials, econòmics i culturals de les seves famílies de referència; no es vinculen només amb les característiques de l’oferta educativa o amb l’organització pedagògica i curricular dels centres educatius. Els docents tenen un paper central en l’explicació d’aquestes possibilitats d’èxit: amb les seves pràctiques, les seves relacions i les seves expectatives obren o tanquen diferents oportunitats educatives per als seus estudiants. Són agents actius en la provisió d’aquestes oportunitats. Més informació: http://www.fbofill.cat/publicacions/les-expectatives-del-professorat-clau-de-lexit-educatiu