📁 Veure tots

Les famílies davant l’elecció escolar

Síntesi de l’#aulabofill: “Què porta a una família a triar una escola per al seu fill”. Hi intervenen: Miquel Àngel
Alegre, sociòleg i coordinador del Grup de Recerca en Educació i Equitat de la UA, Carles Armengol, secretari general adjunt de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Xavier Bonal, professor de sociologia de la UAB, Imma Fuyà, presidenta de la FAPAC. Per a més informació: http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=01&not=800. http://www.fbofill.cat/ La tria d’escola és un moment d’alta preocupació per les famílies catalanes. Però totes es preocupen igual? I trien un centre o un altre pels mateixos motius? Totes les famílies tenen les mateixes oportunitats en el moment de triar l’escola per als seus fills? Les polítiques que regulen l’elecció de centre són satisfactòries per als pares i mares? Garanteixen una igualtat d’oportunitats efectiva? Quins efectes poden tenir sobre la segregació escolar?