📁 Veure tots

Les formes jurídiques #empresa #economia #bloc4

Continguts de les PAU de 2n de batxillerat d’Economia de l’empresa. Bloc 4: el projecte empresarial. Anàlisi de la viabilitat
legal. S’hi esmenten els autònoms, les societats de responsabilitat limitada, les societats anònimes i les cooperatives.