📁 Veure tots

Les qualitats del so

Vídeo pedagògic sobre les qualitats del so: altura, intensitat, durada i timbre. Tots els clips d’altres vídeos emprats ho són exclussivament
a mode de cita o exemple. Professor: Pere Prieto. Per al meu canal amb música de saxo: youtube.com/quatredesax