LipDubFCE2010ok.avi

Lip Dub de la Fundació Catalana de l’Esplai 2010