📁 Veure tots

Llengua catalana. Premis Pompeu Fabra

Els premis Pompeu Fabra els institueix la Secretaria de Política Lingüística per reconèixer i premiar les persones, entitats, empreses o
organitzacions que hagin contribuït a l’impuls del català en diversos àmbits. Porten el nom de Pompeu Fabra, gramàtic i lexicògraf que va dedicar la seva vida a l’estudi del català i a la difusió de la correcció de la llengua, ja que la seva figura i el seu treball han estat essencials per fixar el català contemporani. Fabra fou, a més d’un científic brillant, un escriptor conscient de la dimensió social dels usos lingüístics i de la necessitat de disposar d’una llengua codificada i apta per als diversos estils i funcions, d’un instrument vàlid per a la recuperació cívica i cultural, després de segles de decadència. Per tant, en la figura de Pompeu Fabra s’associen factors de tradició i de modernitat, de coneixement i de divulgació, de sistematització i de foment de l’ús, tots relacionats amb la llengua catalana, que s’escauen amb allò que els premis que s’institueixen amb el seu nom volen reconèixer i distingir. S’atorgaran cinc premis en les categories següents: * Premi Pompeu Fabra de comunicació i noves tecnologies. * Premi Pompeu Fabra de l’àmbit socioeconòmic. * Premi Pompeu Fabra a la projecció i difusió de la llengua catalana. * Premi Pompeu Fabra a la trajectòria professional, científica o cívica. * Premi Pompeu Fabra a la incorporació a la comunitat lingüística catalana. El guardó és un bust de Pompeu Fabra, obra de Manuel Cusachs, realitzat en bronze, de 15 cm d’alçada, sobre un sòcol de travertí, de 25 cm, que contindrà una placa amb l’escut de la Generalitat, el nom del guardonat o guardonada, la categoria del premi i l’any en què s’atorga. Més informació: http://www.gencat.cat/llengua