📁 Veure tots

Llengua catalana. Trobada de Centres d’Autoaprenentatge

Llengua catalana. XIII Trobada de Centres d’Autoaprenentatge. Universitat de Barcelona Edifici Històric, 31 de maig i 1 de juny de 2007. Més
informació: http://www.gencat.cat/llengua/autoaprenentatge