📁 Veure tots

llibres feministes per a homes, top5 autores, personatge femení fav… 💫 booktag 💫

#booktubersContraElPatriarcado #colab este vídeo és en col·laboració amb la Fundació MUSOL (amb el suport de l’Agència de Cooperació Catalana), en
el marc d’un projecte que vol lluitar contra la violència cap a les dones bolivianes, conscienciar i unir forces arreu del món mitjançant la cooperació i les xarxes socials les booktubers que també participen // paraula de mixa https://www.youtube.com/channel/UC_opHfrTOmlDBh98cdRIgeA // latin-lit https://www.youtube.com/c/latinlit // may aguilar books https://www.youtube.com/c/MayAguilarBooks // sumergida https://www.youtube.com/c/Sumergidaenlaspáginas laprestatgeria //web https://laprestatgeria.art.blog //ig https://www.instagram.com/laprestatgeria/ //mail laprestatgeriademarta@gmail.com música // Los Alarcos – Ernesto Cavour https://www.musol.org/ca/ http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/inici 0:00-0:25 hola 0:25-1:32 disclaimer colabo 1:32-3:53 u /top5 autores feministes 3:53-4:21 dos /personatges femenins que admires 4:21-4:47 tres /autora nacional fav 4:47-5:31 quatre /llibre on aparega la violència de gènere 5:31-7:48 cinc /un llibre feminista que tot home hauria de llegir 7:48-8:47 sis /un llibre que t’obrí els ulls a conductes tòxiques 8:47-9:03 set /un llibre protagonitzat per la sororitat 9:03-9:56 huit /un llibre que t’apropà al feminisme 9:56-10:56 nou /un llibre que vulgues llegir 10:56-11:53 deu /recomana altres booktubers i adéu