Mikol

La QUÀDRUPLE | Un Any de Survival 04 de Mikol

La QUÀDRUPLE | Un Any de Survival 04

En aquest capítol d'Un Any de Survival, construïm una quàdruple granja. És una granja de fusta, pedra, basalt i formigó. -----------------------------------------------------------------------------------------...