📁 Veure tots

Mòdul col·laboratiu. Intel·ligència activa grupal

Aquesta nova eina ens permet identificar els pacients assignats a un professional i agrupar-los segons unes característiques diferenciades, en grups
diana. També permet mostrar a nivell de professional i equip, informació fins ara reservada a gestors, afegint eines que permeten la comparació ajustada de les dades, la consulta directa de les dades dels pacients o la generació de visites virtuals per tal de poder corregir o analitzar cas a cas.