📁 Veure tots

Mostra de llibres en Lectura Fàcil, publicats amb el suport de Política Lingüística

llengua.gencat.cat/lecturafacil llengua.gencat.cat/llegirxparlar Quatre llibres en català, “Les invisibles”, “Cartes impertinents”, “La Colla de Sabadell” , “Massa boira i altres contes” i el
primer llibre aranès adaptat a Lectura Fàcil “Es madeishes esteles” són els darrers títols que ja estan disponibles al web i que s’adrecen a totes aquelles persones que tenen dificultats lectores i de comprensió i que estan aprenent una llengua. S’acompanyen de quadernets amb activitats del programa que permeten un reforç del coneixement i l’ús de la llengua catalana a través de la lectura.