Nadal: un espai interior per descobrir

Comença el Nadal . Temps que obre un nou nou horitzó personal i comunitari. És un temps fort. La llum
del naixement de Jesús il·lumina i pinta la Vida. Rebem-la. Acollim-la. Compartim-la.