VLOGS.cat es crea amb la intenció de promocionar els canals en català. Actualment una minoria d’un centenar de canals respecte a les comunitats espanyoles/angleses (amb milions de canals). Gràcies al consell de youtubers.cat i durant un llarg període de reflexió aquesta és l’actual normativa. Pot comportar més canvis o modificacions en qualsevol moment. El rumb d’aquesta normativa no serà fruit d’una decisió d’una sola persona i correspondrà a un grup de youtubers catalans decidir la millor direcció a seguir. També recomanem que en cas de voler fer servir una altra llengua, sempre és millor crear un altre canal si és que voleu formar part d’aquesta plataforma.

1EL CANAL HA D’ESTAR EN CATALÀ.
Recomanem enviar canals íntegrament en català, de contingut propi, per evitar possibles sortides del sistema.

2SI EL CANAL CONTE ALTRES LLENGÜES:
Límit d’admissió actual: MODERAT (10% contant tots els vídeos del canal).
Cada 10 vídeos pujats, només un podria estar en altres llengües o bé subtitulat al català.
La proporció de català, ha de mantenir-se en un 90% mínim a tot el canal. S’entén que en possibles col·laboracions o en vídeos concrets un pugui acabar fent servir una altra llengua en algun moment. I no tindria sentit fer fora un canal per aquest motiu si majorment el canal està en català. Si se supera el percentatge permès, el canal no podrà formar part.

+ Possibles excepcions que podran no compatibilitzar:
Vídeos d’animals: Han de ser propis. La descripció del vídeo ha d’estar també en català.
Vídeos música: La música ha de ser de pròpia creació i el canal ha de tenir prou material en català per a ser justificable afegir-lo.
Vídeos sense veu: En aquest cas el títol i la descripció tindran especial valor a l’hora de decidir si el vídeo és català o no.

Si un canal que tenia contingut en castellà o anglès amb una antiguitat aproximada de fa 3-4 anys i el canal ha demostrat que ha reconvertit el canal al català contarà com a excepció. Els canals nous que tinguessin vídeos en castellà-anglès no s’acceptaran. Això es fa per respecte als canals en català que tenen el seu propi tempo i evolució de creixement.

3COPYRIGHT:
VLOGS.cat valora el contingut propi i descartarà canals que basin tot el seu contingut en extracció de programes i sèries de TV.
Comentaris, critiques, opinions… es valoraran. Si simplement és una còpia directa, no serà tolerat.