Noucentisme, una petita pinzellada sobre aquest estil artístic

Us proposo una petita pinzellada sobre el noucentisme, ja que Modernisme i Noucentisme són molt presents a Terrassa. S’ha definit el
noucentisme com un neoclassicisme, o sigui, com un assaig de restauració de l’Antiguitat clàssica, o en definitiva: un nou Humanisme. Els noucentistes proposen una orientació cap a Roma i la Grècia antigues. També el barroquisme tindrà la seva rellevància. Fonts: Eugeni d’Ors i la ideologia del Noucentisme, Norbert Bilbeny, El orígens, 1988 El Noucentisme, Enric Jardí, Proa, Editora Tuset 3, 1980 Modernisme i Noucentisme a Terrassa, Mireia Freixa, Col·lecció Divulgació, vol. número 23, Xarxa de biblioteques Soler i Palet de Terrassa, 1984