📁 Veure tots

Novetats de la Prova de Certificació d’EOI 2020. Valencià C1 i C2

Comentari sobre les diferències que hi haurà (segons les informacions oficials actualment publicades) en pes Proves de Certificació d’Escoles Oficials
d’Idiomes del territori valencià de la convocatòria de juny i de setembre de 2020, amb especial esment en les proves de valencià dels nivells C1 i C2. En teniu la informació per escrit en el següent enllaç: http://ainamonferrer.com/?p=2034