📁 Veure tots

Obtenció de pi pel mètode de Montecarlo i… Geogebra

En aquest vídeo s’explica com realitzar aquesta simulació. Per reproduit els resultats obtinguts, és necessari generar certes seqüencies que
s’indiquen al vídeo com a subtítols, però que s’afegeixen aquí sota per comoditat: *Generació de punts dins del quadrat de costat 1: L=Seqüència((random(),random()),i,1,n) *Selecció dels punts de L que estan dins del quart de cercle (blaus): Lblau=Seqüència(Si(Distància(Element(L,i),A) menor o igual 1,Element(L,i)),i,1,n) (poso “menor o igual” perquè YouTube no em deixa posar el símbol. En realitat s’ha de posar el símbolo!) *Selecció dels punts de L que estan fora del quart de cercle (vermeils): Lroig=Seqüència(Si(Distància(Element(L,i),A) major 1,Element(L,i)),i,1,n) (poso “major” perquè YouTube no em deixa posar el símbol. En realitat s’ha de posar el símbolo!) *LLista de distancies: Ldist=Seqüència(Distància(Element(L,i),A),i,1,n) *Recompte de punts a distància inferior a 1 de (0,0) (dins del quart de cercle): F=ComptaSi(x menor o igual 1,Primer(Ldist,n)) (poso “menor o igual” perquè YouTube no em deixa posar el símbol. En realitat s’ha de posar el símbolo!) *Estimació de probabilitat: p=F/n *Estimació de pi pie=4*p