OLLES, OLLES DE VI BLANC. Cançó popular catalana

Olles, olles de vi blanc, totes són plenes de fang. De fang i de maduixa, gira la caruixa, Qui la
girarà? La donzelleta! Qui la girarà? La nena/el nen serà.