📁 Veure tots

ORDIT explicat pels participants

Els particiants de la 9a edició d’Ordit, programa promogut per la Fundació Jaume Bofill i l’Institut de Govern i Polítiques
Públiques i basat en l’aprenentatge i l’intercanvi per enfortir la capacitat d’actuació i de lideratge de joves vinculats a processos d’acció col·lectiva i organitzacions del país, aporten reflexions a partir de la seva experiència. www.ordit.cat