P9.3.Equilibris en dissolució amb fase heterogènia

Presentem un programa Mathematica senzill per al càlcul, sense introduir aproximacions, de l’equilibri quan mesclem nitrat de plata i amoníac.
L’experimentació ens indica que l’afegit d’una petita quantitat d’amoníac ocasiona la precipitació de l’hidròxid de plata amb la separació d’aquest de la dissolució formant una fase sòlida, però que si continuem afegint-hi amoníac es produeix una posterior dissolució espontània del precipitat inicial amb la formació del complex aminat de plata. Doncs bé, donades les constants d’equilibri i les concentracions inicials de nitrat de plata i amoníac el programa ens respon si se forma o no fase sòlida i quines són les concentracions de ió plata i hidroxil, així com el pH.