📁 Veure tots

Parts de la Placa Base – Hardware

La placa base és la part més important de l’ordinador, on s’enxufen la resta de components i la que subministra
l’electricitat exacta que necessiten en cada moment. Està composta per moltes parts, algunes de les quals pots veure en aquest animació.