PAU Física Catalunya 2014 3A4

PAU Física Catalunya 2014 sèrie 3 opció A problema 4 Transformador