PAU Física Catalunya 2019 1A4

PAU Física Catalunya 2019 sèrie 1 opció A problema 4 Força elèctrica, equilibri de forces, treball d’una força externa