PAU Física Catalunya 2022 34

PAU Física Catalunya 2022 sèrie 3 problema 4 Dos fils rectilinis molt llargs paral·lels entre ells. Es demana fer un esquema
del camp magnètic que creen en un punt i el càlcul de la força per unitat de longitud que un exerceix sobre l’altre. Simulacio utilitzada en el vídeo: https://www.geogebra.org/m/vkzvbe5u#material/sc6cpf2g