PAU Física Catalunya 2022 57

PAU Física Catalunya 2022 sèrie 5 problema 7 Es determina l’equació de l’ona harmònica corresponent al so d’una alarma que rep
un observador. A continuació es planteja una qüestió que té a veure amb l’efecte Doppler. En el vídeo s’aprofita per a repassar aquest efecte. La simulació utilitzada per a estudiar l’efecte Doppler és: http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/doppler.html Podeu trobar més simulacions del mateix autor a: http://physics.bu.edu/~duffy/classroom.html