📁 Veure tots

Ple 13.7.2022

ORDRE DEL DIA 1. Aprovació de l’acta de les següents sessions del Ple: 9 de Juny de 2022. 2. Donar compte dels
Decrets dictats per l’Alcaldia i pels Regidors/es amb competències delegades des de la ultima sessió. 3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local de les següents sessions: – Junta de Govern del 30 de Maig de 2022 – Junta de Govern del 13 de Juny de 2022 – Junta de Govern del 20 de juny de 2022 4. Informació de l’alcaldessa i dels regidors/res delegats/des sobre acords de la junta de govern local i els decrets. 5. Derogació de les ordenances fiscals reguladores número 28 i 31 ( aprovació provisional ) 6. Modificació del pressupost municipal núm 9/2022 7. Aprovar definitivament l’estudi de detall per a l’ordenació de volums dels terrenys destinats a centre d’atenció primària al Carrer de Jacint Verdaguer número 5 No consten Precs i Preguntes