📁 Veure tots

Podem combatre les desigualtats des de la infància?

Síntesi de l’#aulabofill: Podem combatre les desigualtats socials des de la infància? Hi intervenen: David Kirp, autor del llibre “Kids
First. Five big ideas for transforming children’s lifes” (Les criatures, primer. Cinc grans idees per transformar la vida dels infants) i altres llibres sobre política educativa, Xavier Bonal, professor de sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona, Marga Mari-Klose, professora al Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la UB i investigadora al CIIMU i Jaume Funes, psicòleg, educador i periodista. Per a més informació: http://www.fbofill.cat/?codmenu=01&not=866. http://www.fbofill.cat Com influeix l’entorn no escolar en les trajectòries educatives dels infants i en la seva transició a la vida adulta? Com garantim a tots els nens i nenes oportunitats per desenvolupar-se? En el context de crisi actual quines haurien de ser les prioritats polítiques per assegurar que els infants i adolescents creixin en entorns familiars i comunitaris saludables, afectius i rics en experiències? El suport a les famílies? Una educació infantil universal i de qualitat? Quines experiències reeixides haurien de marcar el camí a seguir?