📁 Veure tots

Ponència IR-HUVH.flv

Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari Vell d’Hebron (IR-HUVH) Ponència a càrrec del Dr. David García-Dorado García: Protecció miocardíaca durant la
reperfusió: el paper de la comunicació cel·lular. 2a Jornada de recerca a l’Institut Català de la Salut, 29 d’octubre de 2009