PRA PRE PRI LA PRIMAVERA amb lletra de pal. Cançó infantil sobre la primavera en català.

Pra, pre, pri, la primavera, la primavera, pra, pre, pri, la primavera ja està aquí. Pra, pre, pri, surten les
flors, els ocells canten, pra, pre, pri, hi ha papallones al meu jardí.