📁 Veure tots

Preguntes i respostes sobre Doquaedu

WEB: https://www.doquaedu.com/ PREGUNTES: 00:00 Què falla amb l’aprenentatge de la llengua actual 00:26 I com s’encara aquest problema a
les escoles 00:43 Com neix Doquaedu? 02:06 Què és el mastery learning i perquè és la millor manera d’aprendre? 2:27 Com es pot fer viable l’aplicació d’aquesta metodologia? 3:24 Com es distribueix Doquaedu? 4:45 Com funciona Dllengua? 5:32 Com neix Dlectura? 7:25 Doquaedu proposa optimitzar l’aprenentatge. Com? 7:58 Perquè Doquaedu divideix les competències lingüístiques en dues parts? 8:23 Com complementa Doquaedu el llibre de text? 9:06 Perquè s’aposta per un format híbrid? 9:57 Com funciona la plataforma online? 11:32 Com són les activitats digitals? 12:43 Què guanya el docent amb la part digital? 13:09 Com funciona l’avaluació de Doquaedu? 13:46 I les situacions d’aprenentatge? 14:22 Quin material complementari oferim? 14:47 Com funciona el repàs espaiat amb Doquaedu? 15:35 Com aplica Doquaedu l’automatització de l’aprenentatge? 15:52 Com assegura Doquaedu l’assimilació dels continguts? 16:43 I amb quins alumnes se centra més la individualització dels aprenentatges? 17:31 Com neix Adrià Pendragó? 17:59 Què falla quan s’utilitza només el llibre de text? 18:26 Com es treballa Adrià Pendragó a l’aula? 19:17 I què passa si es substitueix algun docent? 19:51 Com s’integraria Doquaedu al centre?