📁 Veure tots

Prob 9. Quina es la massa d’un cilindre si té 4 cm d’alt i 3 cm de radi.

Exemple de com aplicar els 7 passos per resoldre un problema de densitat i volum. 9) Quina és la massa d’un
cilindre d’alumini si té 4 cm d’alt i 3 cm de radi. Expressa el resultat en la unitat fonamental del sistema internacional (MKS) (Al problema anterior has calculat la densitat de l’alumini)