📁 Veure tots

Projecte INDI sobre depressió en atenció primària

L’equip investigador format per Enric Aragonès, Josep Mª Hernández, Antonia Caballero, Germán López-Cortacans i Josep Lluís Piñol va assolir el
premi amb el treball “Manejar la depressió en atenció primària com una malaltia crònica: el model INDI”. El model d’atenció a la depressió proposat consisteix en un programa multicomponent dissenyat a partir de l’evidència científica disponible i tenint en compte la seva factibilitat i aplicabilitat en la pràctica clínica habitual en l’atenció primària catalana. El programa pretén una avaluació i abordatge sistemàtic de la depressió en atenció primària. Incorpora mesures educatives dirigides a metges per incrementar els seus coneixements i habilitats en el diagnòstic de la depressió, avaluació del risc suïcida, tractament i seguiment clínic de la depressió i modificacions oportunes en el pla terapèutic per aconseguir la remissió. A més, inclou una jornada de formació anual més actuacions formatives periòdiques de reforç (sessions clíniques en els propis centres). Aquest programa també redefineix els circuits organitzatius i els rols professionals en els equips d’atenció primària per a l’atenció al pacient deprimit. Potencia el paper de la infermera de primària en l’atenció a la depressió creant la creació la figura del “case manager”, és a dir, infermeres amb experiència assistencial i ensinistrades específicament en aspectes clínics de la depressió, tractament antidepressiu, efectes secundaris, importància de l’adherència al tractament i mètodes per assegurar-la, signes d’alarma en l’evolució de la depressió, etc. L’equip investigador ha avaluat l’eficàcia de la intervenció mitjançant un assaig clínic controlat amb assignació aleatòria de centres d’atenció primària (clusters de pacients) a dues branques alternatives: a) branca intervenció, on s’ha aplicat el model INDI i b) branca control, on s’atenien als pacients deprimits segons els estàndards habituals. Han participat en l’estudi 78 metges generals de 20 centres d’atenció primària. Un total de 338 pacients han constituït la mostra inicial, 189 en el grup intervenció i 149 en el grup control, amb una mitjana de 18,9 pacients per centre (DE: 9,8) en el grup intervenció i de 14,9 pacients per centre en el grup control (DE: 9,0). Les taxes de participació als 12 mesos han estat del 91,0% dels pacients en el grup d’intervenció i el 87,2% en el grup control. Els resultats obtinguts demostren que aquest programa per a la millora de la qualitat en el maneig de la depressió en atenció primària dóna lloc a millors resultats clínics –menor severitat de la depressió, majors taxes de resposta i de remissió i millor estat funcional– en el pacients amb depressió major que quan son atesos sota estàndards habituals.